Kontaktujte nás:
Zavoláme Vam späť
rss rss rss rss "Komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím."

O nás

“Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti personálneho poradenstva, zaisťujeme komplexné služby v oblasti krátkodobého, či dlhodobého prenájmu pracovných síl pre rôžne profesie s hlavným dôrazom pre výrobný a automobilový priemysel v rámci EU, ale aj sprostredkovanie zamestnania pre lekárov, programátorov, elektrikárov, stavebných robotníkov atď. v rámci Európskej Únie.” Zaregistrujte sa teraz a začnite pracovať v EU!

img
top_bg

V ktorých oblastiach sprostrekujeme prácu?
Zameriavame sa na sprostredkovanie práce najmä výrobné závody, automobilový priemysel, stavebný priemysel a medicínu.

img

Sme personálna a pracovná agentúra, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti recruitmentu, personálneho poradenstva a outsourcingu pracovných síl s hlavným zameraním na výrobnú sféru na Slovensku, Českej republike, Nemecku, Rakúsku a Holandsku

Disponujeme teamom vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorí komunikujú s našimi klientmi v 6 jazykoch ( anglicky, nemecky, maďarsky, česky, slovensky a rusky).

Naša spoločnosť sa špecializuje na recruitment v oblasti výrobných závodov, skladov, stavebníctva, ale aj pre zdravotníctvo, kde vyhľadávame kvalifikovaný zdravotnícky personál pre nemeckých partnerov; lekárov špecialistov, zdravotné sestry, ošetrovateľov a opatrovateľky seniorov.
Kandidátov vyhľadávame prostredníctvom cielených inzertných kampaní, v internej databáze a pomocou priameho oslovovania. Našou konkurenčnou výhodou je stabilita, niekoľkoročná kontinuálna skúsenosť s európskym pracovným trhom a profesionalita poskytovaných služieb, znalosť lokálneho pracovného trhu, profesionálny a individuálny prístup k našim klientom aj kandidátom.

img

Naším cieľom je spokojnosť firiem a uchádzačov o prácu.
Stratégiu sme postavili a dlhodobých vzťahoch a na spolupráci s klientmi. To nám umožňuje poznať firemné prostredie, špecifické potreby a tak efektívne zaistiť dodávané služby. Základom našej práce s ľuďmi je slušnosť, profesionálna poctivosť, otvorená komunikácia a dodržiavanie etických noriem.

Spolupracujeme s množstvom partnerov vo Veľkej Británii, Írsku, Českej republike, Holandsku ale hlavne v Nemecku a Rakúsku. Našimi partnermi sú partnerské personálne spoločnosti ale hlavne zamestnávatelia.
Sme mladá, dynamicky rastúca spoločnosť. Pozície, ktoré ponúkame sú rôzne t.j. od pomocných pozícii v skladoch, fabrikách a produkcii, cez odborné pozície v stavebníctve a v strojárenskom priemysle. Sústreďujeme sa hlavne na nábor, logistiku a management vysokokvalifikovanej ako aj nekvalifikovanej pracovnej sily pre výrobný priemysel, zdravotníctvo ako aj pre oblasť stavebníctva.

Našim klientom poskytujeme komplexné služby, pričom vieme flexibilne reagovať na ich požiadavky a zabezpečiť požadovaný počet zamestnancov podľa stanovených kritérií v požadovanom termíne. Zároveň Vás odbremeníme od množstva administratívnych úkonov, ktoré sú úzko späté s procesmi v rámci personálnych služieb, čím Vám vytvoríme priestor pre Váš core business.

V rámci personálneho leasingu poskytujeme predovšetkým:
> dlhodobé zabezpečenie zamestnancov podľa špecifikácií klienta
> krátkodobé zabezpečenie zamestnancov pri sezónnych prácach, nárazových zakázkach, časovo ohraničených projektoch, pri pracovnej neschopnosti, či materskej dovolenke zamestnancov
> flexibilné dodanie zamestnancov v požadovanom termíne
> prenos kompletnej mzdobej a účtovnej agendy vrátane rizík a zodpovedností na našu personálnu agentúru
> zníženie fluktuácie
> zvýšenie motivácie kmeňových zamestnancov
> zníženie mzdových nákladov
> úspora času venovaného výberu zamestnancov
> úspora financií na náborové activity
> udržanie dobrého mena užívateľského zamestnávateľa v prípade riešenia nepopulárnych personálnych otázok
> presná špecifikácia dĺžky trvania pracovného pomeru
> projektový koordinátor (pracovník personálnej agentúry), ktorý dohliada na dochádzku a bezproblémový chod prevádzky


Výhody dočasného zamestnávania pre našich klientov
Charakteristika výhod dočasného zamestnávania pre klientov


JEDNODUCHOSŤ, RÝCHLOSŤ A EFEKTÍVNOSŤ
Je to jednoduchý, rýchly a efektívny spôsob získania zamestnancov v prípade náhlej potreby nárastu pracovníkov, zvýšeného objemu výroby alebo v prípade problémov pri hľadaní správnych kandidátov.


ÚSPORA ČASU A ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Významná úspora času a ľudských zdrojov na strane klienta. Celý proces náboru vrátane mzdovej agendy a právnych náležitostí vyriešime my.


KOMPLETNÁ MZDOVÁ A ODVODOVÁ AGENDA
Keďže dodaní pracovníci sú našimi zamestnancami, zabezpečujeme taktiež kompletnú mzdovú a odvodovú agendu.


KOORDINÁTORI DOSTUPNÍ 24/7
Dohľad nad bezproblémovým priebehom obsadenia pozícií a organizačnú podporu výroby zabezpečí náš tím koordinátorov 24 hodín denne 7 dní v týždni. Sme tak schopní okamžite reagovať na potrebu doplnenia stavu existujúcich ľudí alebo dodať pracovníka na novú pozíciu.